Základné technické parametre - Flexigum HP

  • merná hmotnosť: 1100kg/m3
  • priesak vody 0,5MPa/72 hod .: 0,0ml
  • nasiakavosť 24 hodín H2O : 1,43%
  • sila prierazu tŕňom pri 20C : 18,9N
  • sila prierazu tŕňom pri 15C : 32,4N
  • ohybnosť na tŕne pri -15C /20mm/ : vyhovuje
  • priľnavosť k betónu : 0,66 Mpa
  • priľnavosť k oceli : 0,36 Mpa
  • pevnosť v ťahu pri Fmax : 0,55 Mpa
  • pomerné predĺženie : 1031%

Galérie s využitím produktu