Skupina produktov na hydroizolačnú sanačnú aplikáciu.                                                                        

 

 

Ide o špeciálny proces, ktorý si medzičasom našiel v stavebníctve svoje miesto. Izolovanie proti vlhkosti a vode pomocou injektáží je rýchlou, čistou, spoľahlivou a nenákladnou alternatívou k iným izolačným systémom. Výhody izolovania týmto spôsobom je rýchle utesnenie proti akémukoľvek prieniku vody a vlhkosti bez potreby výkopov a izolácie zvonka. Je to relatívne čistý proces bez zariadenia veľkého staveniska. Táto technológia pôsobí proti pozitívnym ako aj negatívnym tlakom vody a je spoľahlivá aj pri veľmi veľkom tlaku vody. Injektovanie sa používa veľmi často pri priesakoch vody, ktoré vzniknú v dôsledku chýb pri betónovaní a pri starých objektoch. V dôsledku chýb pri betónovaní môžu vzniknúť štrkové hniezda, ktoré môžu prepúšťať vodu. Tieto hniezda je možné odstrániť pomocou injektovania. Pri vodopriepustných trhlinách a pracovných škárach existuje väčšinou jediná možnosť - injektovanie. V prípade dodatočnej izolácie trhlín a škár sa jedná o jediné optimálne riešenie. Touto technológiou sa aplikuje hydroizolačný materiál do trhlín, muriva, betónov, zeminy, štrkov, pieskov  a pod. alebo do vopred predvŕtaného podkladu.

V súčastnosti sa používajú hydroizilačné injektážne materiály na báze polyuretánových alebo gélových živíc a kryštalické emulzie.

                                                                                                      

Pripravujeme pre rok 2017.